Inter-school Volleyball Competition 2005-2006

Division Three (Kowloon Two)
@ @ @ @
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
1. Holy Trinity (18) 1. Pooi Tun (18) 1. Lui Kwok Pat Fong (18) 1. Pooi Tun (40)
2. New Method (14) 2. Our Lady (14) 2. Pooi Tun (14) 2. PLK No.1 (30)
3. Leung Shek Chee (12) 3. Cheng Yu Tung (12) 3. PLK No.1 (12) 3. Holy Trinity (26)
4. PLK No.1 (10) 4. Li Kwok Po (10) 4. Ching Kok (10) 4. Our Lady (24)
5. Wing Kwong (8) 5. Wong Chung Ming (8) 5. Lan Chi Pat (8) 5. Leung Shek Chee (21)
5. Chu Shek Lun (8) 5. U. Christian-KE (8) 5. Cheng Yu Tung (8) 6. Cheng Yu Tung (20)
5. Hoi Ping (8) 5. PLK No.1 (8) 5. C. Lutheran (8) 6. Hoi Ping (20)
5. Pooi Tun (8) 5. Kei Heep (8) 5. Shun Lee Cath (8) 6. New Method (20)
6. Ning Po (6) 6. Hoi Ping (6) 6. Pooi To (6) 9. Lui Kwok Pat Fong (18)
6. Good Hope (6) 6. Chiu Chow (6) 6. Canaan (6) 10. Shun Lee Cath (16)
6. Our Lady (6) 6. Tai Hung (6) 6. Li Kwok Po (6) 10. Li Kwok Po (16)
6. Pooi To (6) 6. Shun Lee Cath (6) 6. Pentecostal (6) 12. Pooi To (15)
7. Tai Hung (4) 6. American Int'l (6) 6. Kit Sam (6) 12. U. Christian-KE (15)
7. Kei Heep (4) 6. Leung Shek Chee (6) 6. Hoi Ping (6) 14. Tai Hung (14)
7. Ma Chan Duen Hey (4) 7. Kln True Light (4) 7. Tai Hung (4) 14. Kei Heep (14)
7. U. Christian-KE (4) 7. Lan Chi Pat (4) 7. Tsung Tsin Christian (4) 16. Chiu Chow (13)
7. Kadoorie Sec (4) 7. Canaan (4) 7. Good Hope (4) 17. Lan Chi Pat (12)
7. Kln True Light (4) 7. Holy Trinity (4) 7. Chiu Chow (4) 18. Ma Chan Duen Hey (11)
8. Holm Glad (3) 7. Rotary (4) 7. Holy Trinity (4) 18. Kln True Light (11)
8. American Int'l (3) 7. New Method (4) 7. Ho Lap (4) 18. Ning Po (11)
8. Heung To-THT (3) 7. Ma Chan Duen Hey (4) 7. Our Lady (4) 21. Ching Kok (10)
8. Chiu Chow (3) 8. Kei To (3) 8. Kln True Light (3) 21. Canaan (10)
8. Tsoi Kung Po (3) 8. Pooi To (3) 8. Ho Yam Tong (3) 21. Good Hope (10)
8. Times (3) 8. Heung To-THT (3) 8. Wai Kiu (3) 21. Wong Chung Ming (10)
9. Shun Lee Cath (2) 8. Kit Sam (3) 8. U. Christian-KE (3) 25. American Int'l (9)
9. Wai Kiu (2) 8. Ning Po (3) 8. Ma Chan Duen Hey (3) 25. Kit Sam (9)
9. Ho Yam Tong (2) 8. Ho Yam Tong (3) 8. Leung Shek Chee (3) 27. Chu Shek Lun (8)
9. Mu Kuang (2) 8. Holm Glad (3) 9. Ning Po (2) 27. C. Lutheran (8)
9. Chang Ming Thien (2) 9. Our Lady Rosary (2) 9. Kei Heep (2) @ @
@ @ 9. Kadoorie Sec (2) 9. New Method (2) @ @
@ @ 9. Tsoi Kung Po (2) 9. Wong Chung Ming (2) @ @

BACK